VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE WKF
„YAMABUSHI CUP”
 
Regulamin

 

CEL ZAWODÓW :

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate.
 

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Sportowe „YAMABUSHI” Bydgoszcz
adres: ul. Wyzwolenia 107/97, 85-790 Bydgoszcz
kontakt telefoniczny: Andrzej Jankowski – +48 781-336-380
oraz
GMINA OSIELSKO i GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSIELSKU
                                                                                         
Pod patronatem:
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE
 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

07.10.2017 r. – SOBOTA,
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Osielsku – Osielsko k/Bydgoszczy ul. Centralna 7
 

GodzinaProgram
9:00-9:45Weryfikacja dokumentów i opłaty
9:30Odprawa sędziowska
9:45Odprawa techniczna
10:00Oficjalne otwarcie zawodów
10:10Start konkurencji indywidualnych i drużynowych.
18:00Planowane zakończenie zawodów

 

ZAPLANOWANE KONKURENCJE: kliknij aby rozwinąć listę


 
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami WKF z następującymi zmianami:
 
a) kata indywidualne:
– białe pasy oraz 7 lat i młodsi – dowolne kata, można powtarzać,
– od 8 do 11 lat – można wykonywać dowolne dwa kata na przemian,
– 12-13 lat – dowolne trzy kata na przemian,
– kadeci, juniorzy i seniorzy wg. przepisów WKF.
– w kata drużynowym bunkai nie jest wymagany.
 
b) kumite indywidualne :
– w kategoriach do 11 lat czas walki 60 sek,
– w kategoriach młodzików czas walki 90 sek,
– kadetów,  juniorów i seniorów czas walki 120 sek,
– do 9 lat obowiązkowe ochraniacze na zęby i pięści,
– od 10 lat obowiązkowe ochraniacze na zęby, pięści, ochraniacze goleń-stopa,
– od młodzików dodatkowo korpus ochronny.
 

WARUNKI  UDZIAŁU:

Zgłoszenie startujących w terminie do 05.10.2017 do godz.11:30 (przed południem) na stronie zawodów yamabushicup.karatecup.pl
Warunki przedstartowe
1.Aktualne badania lekarskie;
2.Potwierdzenia stopnia (Certyfikat PZK);
3.Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZK
4.Posiadanie aktualnej licencji klubowej PZK na 2017 r.
5.Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
6.Legitymacji szkolnej lub BUDOPAS;
7.Ubezpieczenie zawodników od NNW.
 

OPŁATY STARTOWE:

– konkurencja indywidualne – 40 zł
– konkurencje drużynowe – 60 zł
Opłata startowa będzie przyjmowana przed zawodami 07.10.2017 r. (sobota) w godz. 9:00 – 10:00 w biurze zawodów.
 

WIEK ZAWODNIKÓW:

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
W konkurencjach kata i kumite białych pasów start tylko w swojej kategorii wiekowej.
W pozostałych konkurencjach zawodnik może startować w jednej kategorii wyższej kata oraz kumite, nie dotyczy kategorii seniorskich, w których zawodnik musi mieć ukończone 18 lat.
 

NAGRODY:

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy, zdobywcy I miejsc okazjonalne puchary, puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika oraz puchary dla trzech najlepszych Klubów.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
2. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej WKF PZK.
6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów.
7. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie startujących i ich trenerzy.
 

SĘDZIOWIE:

Protesty:
Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 300 zł.
Listę sędziów ustali organizator w porozumieniu z przewodniczącym komisji sędziowskiej.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!!!

Stowarzyszenie Sportowe „YAMABUSHI” Bydgoszcz
www.jankowski-karate.pl lub www.yamabushi-karate.pl

PROGRAM ZAWODÓW

07.10.2017 - (Sobota)
GodzinaProgram
9:00-9:45Weryfikacja dokumentów i opłaty
9:30Odprawa sędziowska
9:45Odprawa techniczna
10:00Oficjalne otwarcie zawodów
10:10Start konkurencji indywidualnych i drużynowych.
18:00Planowane zakończenie zawodów

MIejsce Zawodów

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Osielsku – Osielsko k/Bydgoszczy ul. Centralna 7

Click to open a larger map

Bydgoszcz
6°
rozproszone chmury
wilgotność: 60%
wiatr: 7m/s zach. - płd. zach.
Max: 5 • Min: 4
5°
Śr
5°
Czw
6°
Pt
8°
Sob
Weather from OpenWeatherMap

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat medialny